Астана қаласы әкімдігінің "№ 33 "Алтын дән" балабақшасы" МКҚК
0
Бос жұмыс орындары

Приказ 333


Бос орынға конкурс өткізу туралы

14.09.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің № 33 «Алтын дән» балабақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  110 000 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:
1. Перспективалық жоспарлар мен бағдарламаларды құрастырғанда ҚР білім беру жүйесіндегі іс-тәжірибелік психологияның мақсаттары мен міндеттері, білім беру ұйымының ерекшелігі, басшылықтың, отбасының, балалардың және қоғамның сұраныстары ескеріледі.

 1. Жоспарлар, бағдарламалар,статистикалық есеп, тіркеу, есепке алу журналы педагогтар, басшылық және бақылаушы инстанциялар үшін ашық. Қызметтік қолданысқа арналған құжаттама (хаттамалар , қорытындылар, ұсынымдар, талдамалы анықтамалар) жабық құжаттар санатына жатады, бірақ білім беру жүйесінің бейіндік мамандарының сұрауы бойынша көрсетілуі мүмкін. Бұл құжаттар ұсынымдар құрастыруға және сұрау бойынша сырттағы ұйымдарға көшірмелер дайындауға негіз болады.
 2. Әр жұмыс түрі бойынша есептіліктің стандартталған нысаны қарастырылады, олар әр есептік кезеңнің (тоқсан, жыл) қорытындылары бойынша толтырылады.

Жинақталған материалды мынадай тәртіппен жүйелеген орынды:

Тұрақты құжаттама түрлері:

Нормативтік құжаттар:

Психологтың тұжырымдамалық құжаттамасы.

 • Психологиялық қызмет тұжырымдамасы.
 • Психологиялық қызмет туралы ереженің жобасы.
 • Психологиялық қызметтің МДҰ-ның өзге құрылымдық бөлімдерімен, ғылым мекемелерімен және үкіметтік емес ұйымдармен функционалдық байланыстарының үлгісі.
 • Білім беру бағдарламалары (мысалы, "Дарынды бала", "Мансапты дамыту").
 • Педагог-психолог тікелей қатысатын мақсатты бағдарламалар.

Жұмыс (есептік) құжаттамасы

Мақсаты: психолог қызметін тіркеу

̶ жылдық перспективалық жұмыс жоспары (тоқсандық, айлық, апталық);

̶ жұмыс кестесі (циклограмма);

̶ жұмыс түрлерін есепке алу журналы журнал (оқушылармен, педагогикалық ұжыммен , ата-аналармен бірге өткізілетін сабақтардың жоспарлары мен бағдарламалары (қызмет бағыттары бойынша: дамытушы, түзетуші, профилактикалық).

Есептік құжаттама

Мақсаты: Психолог қызметі мазмұнының көрінісі

̶ статистикалық жылдық есеп, айлық есеп;

̶ атқарылған жұмыс туралы талдамалы анықтамалар;

̶ зерттелуші сұрақтың жай-күйі, мәселелері туралы жедел ақпараттық хабарламалар;

̶ психологиялық диагностика нәтижелері (актілер, карталар, психологиялық портреттер, тексеру хаттамалары, қорытындылар, жиынтық кестелер, ұсынымдар);

̶ кәсіби өзін өзі жетілдіру жоспары.

Дестелер номенклатурасы

Жұмысты ісжүргізудің негізінде ұйымдастыру психологтың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен, икемді дестелер мен файлдарды қолдануды ұсынуға болады. Жинақталған материалды келесі тәртіппен жүйелеген орынды:

Диагностикалық әдістемелер

 • Мектеп жасына дейінгі балалар дамуының диагностикасы:

̶ Эмоционалды-тұлғалық саласының диагностикасы;

̶ Танымдық сала диагностикасы;

̶ Мектепке дайындығын диагностикалау;

 • Бала-ата-ана қарым-қатынасын диагностикалау.
 • Педагогтарды тексеруге арналған диагностикалық әдістемелер және тақырыптар.

Талдау жазбалары мен анықтамалар

 • Мектеп жасына дейінгі балалардың даму деңгейін диагностикалық тексеру нәтижесі бойынша қорытынды:

̶ Бейімделу үдерісінің нәтижесі бойынша қорытынды;

̶ Дайындық тобы балаларын диагностикалық тексеру нәтижелері бойынша қорытынды (мектепке дайындық).

 • Бала-ата-ана қарым-қатынасын зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды.
 • Педагогтарды диагностикалау нәтижелері бойынша қорытынды.

Түзету-дамыту бағытын бағдарламалық қамтамасыз ету

 • Бағдарламалар.
 • Жоспарлар, конспектілер.

Педагогтармен жұмыс істеуге арналған материал

 • Дәрістердің, семинарлардың, педкеңестердегі баяндамалардың жоспар-конспектілері.
 • Диагностика нәтижелері бойынша тәрбиешілерге арналған балалармен және ата-аналармен жұмыс бойынша ұсынымдар.
 • Әдістемелік ұсынымдар.

Ата-аналармен жұмыс істеуге арналған материал

 • Дәрістердің, ата-аналар жиналыстарындағы баяндамалардың жоспар-конспектілері.
 • Балалар диагностикасының нәтижесі бойынша ата-аналарға арналған ұсынымдар.
 • Консультациялар.
 • Жаднамалар.
 • Стенд материалы.

Бейімделу үдерісін психологиялық қамтамасыз ету.

Құжаттар салынған әр дестенің ішіндегі материалдарының тізімі болуы керек. Әр жас тобына барлық материал (диагностикалық тексеру материалдары, суреттер, ата-аналар сауалнамалары және т. б.) жиналатын десте бастау керек. Балабақшаны бітірген немесе басқасына ауысқан балалар бойынша материалдардан тұратын мұрағат болуы тиіс. Мұндай құжаттар кем дегенде 3 жыл сақталуы керек.

Білуге міндетті:

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;

дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);

педагогикалық этиканың нормалары;

санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;

еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;

және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның педагог-психолог жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;

және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның педагог-психолог жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру (жүзу) жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;

мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;

білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

2) "педагог-модератор":

"педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен заманауи әдістерін қолдану;

бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;

инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;

диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:

білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;

кәсіби біліктілігін арттыру;

білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

3) "педагог-сарапшы":

"педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, педагог-психолог дамыту ортасын құруға қатысу;

ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;

өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;

ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:

білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

4) "педагог-зерттеуші":

"педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;

аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;

тәлімгерлікті қолдану;

көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;

мектепке дейінгі жастағы балалардың педагог-психология негізінде қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;

аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;

сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

5) "педагог-шебер":

"педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:

жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;

авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;

тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

14.09.2023 ж – 20.09.2023 ж ( 31.08.2023ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 


Бос орынға конкурс өткізу туралы

 14.09.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ЖҮЗУ НҰСҚАУШЫСЫ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  136 266  теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес Жүзу нұсқаушысыбойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Жүзу нұсқаушысы бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Жүзу нұсқаушысы шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, жүзу нұсқаушысы шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның жүзу нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның Жүзу нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның Жүзу нұсқаушысы жөніндегі жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен Жүзу нұсқаушысы заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен жүзу нұсқаушысы әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балалардың жүзу нұсқаушысы тәрбиесінің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

14.09.2023 – 20.09.2023 ж (құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11


Азаматтық қызметкерді бос лауазымға орналастыруға

 Астана қаласы әкімдігінің «№ 33 «Алтын дән» балабақшасы» МКҚК

конкурстық комиссия отырысының № 1  хаттамасы

Өткізілген уақыты: 04.09.2023 жыл.

Мақсаты: Конкурс бойынша дене шынықтыру нұсқаушысы қызметкерін жұмысқа қабылдау.

Конкурс комиссиясына қатысқан қызметкерлер: Комиссия төрайымы А. Бектаева, комиссия орынбасары Ж. Мухиденова, комиссия құрамы: ЦМО басшысының орынбасары Г.Бекетаева, инновация әдіскері С. Аршкенова, балабақшаның психолог маманы Ж. Узбекова

Қатысушылар: 5 адам

Қатыспаған : 1 адам

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

 1. Балабақшаның тәрбиеші қызметіне орналастыруға конкурс өткізу;

Тыңдалды:

Балабақша  меңгерушісі  Амина Амантаевна сөз алды. «Азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларына» сәйкес 2023 жылғы 23-31 тамыз аралығында бос лауазымына орналасуға тәрбиеші қызметкеріне конкурс жарияланды.

Хабарлама балабақша сайтына орналастырылды. Өтініштерді қабылдаудың аяқталу күні 2023 жылғы 1 қыркүйек.

Комиссияға тәрбиеші бос орынына бір ғана Мендекина Назым Оразованадан түйіндемесі (өтініші) түсті.

Тыңдалды:

Салтанат Абдалиевна сөз алды. Өз сөзінде  келіп түскен тәрбиеші құжаты бойынша сұрақ қойды. Негізгі мамандығы бастауыш сынып мұғалімі екен, тәрбиеші мамандығымен 11 жыл жұмыс жасап, жоғары деңгейдегі біліктілігі педагог-стажор алыпты. Сонда қазіргі курстар сертификаты бойынша іс-тәжірибесін сұрады.

Құжат тапсырушы: өзінің балабақшада жас ерекшелігімен жұмыс жасаған топтарды атап өтті. Сұрақтарға толыққанды жауап берді.

Ізденуші конкурстық хабарламада көрсетілген біліктілік талаптарын қанағаттандырады. Назым Оразована ұсынған құжаттарын қарастырғаннан және үміткерді талқылағаннан кейін конкурстық комиссия шешім қабылдады:

1.1. Тәрбиеші лауазымына орналасу конкурсы атқарылды деп танылсын.

1.2. Тәрбиеші лауазымына конкурсының жеңімпазы Мендекина Назым Оразована деп танылсын.

1.3. Конкурс және дауыс беру нәтижелері конкурс жеңімпазын жұмысқа қабылдаудың негізі болып саналсын.

1.4. Мендекина Назым ОразованаҚР ЕК 139 бабы 3 тармағына сәйкес еңбек шартын құру және жұмыс берушінің актін шығару арқылы азаматтық қызметке тәрбиеші лауазымына қабылдансын.

1.5. Дауыс беру нәтижелері:

«қолдаушылар» - 5

«қарсылар» - 0

«бейтарап» - 0

 

Меңгеруші:   А. Бектаева

Хатшы:  Л.Андыбаева


Бос орынға конкурс өткізу туралы

 28.08.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ЖҮЗУ НҰСҚАУШЫСЫ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  136 266  теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес Жүзу нұсқаушысыбойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Жүзу нұсқаушысы бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Жүзу нұсқаушысы шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, жүзу нұсқаушысы шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның жүзу нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның Жүзу нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның Жүзу нұсқаушысы жөніндегі жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен Жүзу нұсқаушысы заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен жүзу нұсқаушысы әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балалардың жүзу нұсқаушысы тәрбиесінің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

28.08.2023 – 04.09.2023 ж (құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11


 Бос орынға конкурс өткізу туралы

 23.08.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ  – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  122 949 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес бейнелеу пәні мұғалімі бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Бейнелеу пәні мұғалімі бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Бейнелеу пәні мұғалімі технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Бейнелеу пәні мұғалімі дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, тәрбиеші бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның бейнелеу пәні мұғалімі жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның бейнелеу пәні мұғалімі жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен бейнелеу пәні мұғалімі заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу пәні мұғалімі дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиеші қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

23.08.2023 – 29.08.2023 ж ( 31.08.2023 ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 


 

Бос орынға конкурс өткізу туралы

23.08.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» балабақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ТӘРБИЕШІСІ     – 2 бос орын (қазақ, орыс топтарына)

Орташа лауазымдық төлем  122 949 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес тәрбиеші бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Тәрбиеші бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Тәрбиеші технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, тәрбиеші бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиеші заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиеші дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиеші қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

23.08.2023 – 29.08.2023ж (31.08.2023ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ) өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11


Бос орынға конкурс өткізу туралы

26.10.2022 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» балабақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ТӘРБИЕШІСІ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  122 949 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес тәрбиеші бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Тәрбиеші бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Тәрбиеші технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, тәрбиеші бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиеші заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиеші дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиеші қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

26.10.2022 – 03.11.2022ж ( 04.11.2022ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ) өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 

 

 


Бос орынға конкурс өткізу туралы

 01.09.2022 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Нұр-Сұлтан қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ  – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  122 949 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес бейнелеу пәні мұғалімі бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Бейнелеу пәні мұғалімі бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Бейнелеу пәні мұғалімі технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Бейнелеу пәні мұғалімі дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, тәрбиеші бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның бейнелеу пәні мұғалімі жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның бейнелеу пәні мұғалімі жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен бейнелеу пәні мұғалімі заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу пәні мұғалімі дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиеші қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

01.09.2022 – 06.09.2022ж ( 07.09.2022ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 


Бос орынға конкурс өткізу туралы

05.09.2022 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Нұр-Сұлтан қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ТӘРБИЕШІСІ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  122 949 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес тәрбиеші бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Тәрбиеші бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Тәрбиеші технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, тәрбиеші бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеші жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиеші заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиеші дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, тәрбиеші дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиеші қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

05.09.2022 – 08.09.2022ж ( 09.09.2022ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 


Бос орынға конкурс өткізу туралы

 08.08.2022 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Нұр-Сұлтан қаласы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ НҰСҚАУШЫСЫ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  132 178 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес дене шынықтыру (жүзу) бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Дене тәрбиесі бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру (жүзу) жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесінің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

08.08.2022 – 12.08.2022ж ( 15.08.2022ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11

 


Аты Жүктеу
1

Бос орынға конкурс өткізу туралы  29.04.2022 жыл хабарламасы 

DOCX

 

Бос орынға конкурс өткізу туралы

 26.07.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ НҰСҚАУШЫСЫ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  132 178  теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

Лауазымдық міндеттері:

Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Үлгілік оқу жоспары мен медициналық персоналдың ұсынымдарын ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес дене шынықтыру (жүзу) бойынша ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады.

Дене тәрбиесі бойынша озық педагогикалық тәжірибені зерделеумен, жалпылаумен және таратумен айналысады, отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, авторлық әзірлемелерді зерттеу негізінде инновациялық технологияларды енгізеді.

Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау технологияларын қолдану мәселелерінде ата-аналарға консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

Дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысады, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымымен бірлесіп, сондай-ақ ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық жұмысты, бұқаралық іс-шараларды өткізуді жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған оқу қызметін, спорттық мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу кезінде санитариялық-гигиеналық жағдайларды және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етеді.

Арнайы медициналық топтың балаларымен қосымша сабақтар өткізеді.

Оқу, дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша белгіленген есептіліктің құжаттамасын жүргізеді.

 

Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);
 • педагогикалық этиканың нормалары;
 • санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;
 • еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

 • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;
 • және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;
 • және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

 • мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру (жүзу) жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

 • "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;
 • бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;
 • инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:
 • білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • кәсіби біліктілігін арттыру;
 • білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

 • "педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, дене шынықтыру-сауықтыру дамыту ортасын құруға қатысу;
 • ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;
 • өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;
 • ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:
 • білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

 • "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:
 • оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;
 • аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;
 • тәлімгерлікті қолдану;
 • көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;
 • мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесінің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;
 • аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;
 • сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

 • "педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:
 • жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;
 • авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;
 • тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

26.07.2023 – 02.08.2023 ж (құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11


 

Бос орынға конкурс өткізу туралы

 

26.07.2023 жыл хабарламасы

Мемлекеттік білім беру ұйымы:

Астана қаласы әкімдігінің №33 «Алтын дән» балабақшасы» мемлекеттік қоммуналдық қазыналық кәсіпорны

Өңір:

Астана қаласы

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ     – 1 бос орын

Орташа лауазымдық төлем  110 000 теңгеден (жұмыс өтіліне, біліміне, санатының болуына байланысты) басталады

 

Лауазымдық міндеттері:
1. Перспективалық жоспарлар мен бағдарламаларды құрастырғанда ҚР білім беру жүйесіндегі іс-тәжірибелік психологияның мақсаттары мен міндеттері, білім беру ұйымының ерекшелігі, басшылықтың, отбасының, балалардың және қоғамның сұраныстары ескеріледі.

 1. Жоспарлар, бағдарламалар,статистикалық есеп, тіркеу, есепке алу журналы педагогтар, басшылық және бақылаушы инстанциялар үшін ашық. Қызметтік қолданысқа арналған құжаттама (хаттамалар , қорытындылар, ұсынымдар, талдамалы анықтамалар) жабық құжаттар санатына жатады, бірақ білім беру жүйесінің бейіндік мамандарының сұрауы бойынша көрсетілуі мүмкін. Бұл құжаттар ұсынымдар құрастыруға және сұрау бойынша сырттағы ұйымдарға көшірмелер дайындауға негіз болады.
 2. Әр жұмыс түрі бойынша есептіліктің стандартталған нысаны қарастырылады, олар әр есептік кезеңнің (тоқсан, жыл) қорытындылары бойынша толтырылады.

Жинақталған материалды мынадай тәртіппен жүйелеген орынды:

Тұрақты құжаттама түрлері:

Нормативтік құжаттар:

Психологтың тұжырымдамалық құжаттамасы.

 • Психологиялық қызмет тұжырымдамасы.
 • Психологиялық қызмет туралы ереженің жобасы.
 • Психологиялық қызметтің МДҰ-ның өзге құрылымдық бөлімдерімен, ғылым мекемелерімен және үкіметтік емес ұйымдармен функционалдық байланыстарының үлгісі.
 • Білім беру бағдарламалары (мысалы, "Дарынды бала", "Мансапты дамыту").
 • Педагог-психолог тікелей қатысатын мақсатты бағдарламалар.

Жұмыс (есептік) құжаттамасы

Мақсаты: психолог қызметін тіркеу

̶ жылдық перспективалық жұмыс жоспары (тоқсандық, айлық, апталық);

̶ жұмыс кестесі (циклограмма);

̶ жұмыс түрлерін есепке алу журналы журнал (оқушылармен, педагогикалық ұжыммен , ата-аналармен бірге өткізілетін сабақтардың жоспарлары мен бағдарламалары (қызмет бағыттары бойынша: дамытушы, түзетуші, профилактикалық).

Есептік құжаттама

Мақсаты: Психолог қызметі мазмұнының көрінісі

̶ статистикалық жылдық есеп, айлық есеп;

̶ атқарылған жұмыс туралы талдамалы анықтамалар;

̶ зерттелуші сұрақтың жай-күйі, мәселелері туралы жедел ақпараттық хабарламалар;

̶ психологиялық диагностика нәтижелері (актілер, карталар, психологиялық портреттер, тексеру хаттамалары, қорытындылар, жиынтық кестелер, ұсынымдар);

̶ кәсіби өзін өзі жетілдіру жоспары.

Дестелер номенклатурасы

Жұмысты ісжүргізудің негізінде ұйымдастыру психологтың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен, икемді дестелер мен файлдарды қолдануды ұсынуға болады. Жинақталған материалды келесі тәртіппен жүйелеген орынды:

Диагностикалық әдістемелер

 • Мектеп жасына дейінгі балалар дамуының диагностикасы:

̶ Эмоционалды-тұлғалық саласының диагностикасы;

̶ Танымдық сала диагностикасы;

̶ Мектепке дайындығын диагностикалау;

 • Бала-ата-ана қарым-қатынасын диагностикалау.
 • Педагогтарды тексеруге арналған диагностикалық әдістемелер және тақырыптар.

Талдау жазбалары мен анықтамалар

 • Мектеп жасына дейінгі балалардың даму деңгейін диагностикалық тексеру нәтижесі бойынша қорытынды:

̶ Бейімделу үдерісінің нәтижесі бойынша қорытынды;

̶ Дайындық тобы балаларын диагностикалық тексеру нәтижелері бойынша қорытынды (мектепке дайындық).

 • Бала-ата-ана қарым-қатынасын зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды.
 • Педагогтарды диагностикалау нәтижелері бойынша қорытынды.

Түзету-дамыту бағытын бағдарламалық қамтамасыз ету

 • Бағдарламалар.
 • Жоспарлар, конспектілер.

Педагогтармен жұмыс істеуге арналған материал

 • Дәрістердің, семинарлардың, педкеңестердегі баяндамалардың жоспар-конспектілері.
 • Диагностика нәтижелері бойынша тәрбиешілерге арналған балалармен және ата-аналармен жұмыс бойынша ұсынымдар.
 • Әдістемелік ұсынымдар.

Ата-аналармен жұмыс істеуге арналған материал

 • Дәрістердің, ата-аналар жиналыстарындағы баяндамалардың жоспар-конспектілері.
 • Балалар диагностикасының нәтижесі бойынша ата-аналарға арналған ұсынымдар.
 • Консультациялар.
 • Жаднамалар.
 • Стенд материалы.

Бейімделу үдерісін психологиялық қамтамасыз ету.

Құжаттар салынған әр дестенің ішіндегі материалдарының тізімі болуы керек. Әр жас тобына барлық материал (диагностикалық тексеру материалдары, суреттер, ата-аналар сауалнамалары және т. б.) жиналатын десте бастау керек. Балабақшаны бітірген немесе басқасына ауысқан балалар бойынша материалдардан тұратын мұрағат болуы тиіс. Мұндай құжаттар кем дегенде 3 жыл сақталуы керек.

Білуге міндетті:

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдары және Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілері;

дефектология негіздері және тиісті әдістемелер (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс кезінде);

педагогикалық этиканың нормалары;

санитария және гигиена, психология және педагогика негіздері;

еңбек заңнамасының негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары, санитариялық қағидалар.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе тиісті бейін бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды;

және (немесе) біліктілігінің орта және жоғары деңгейі болған кезде мектепке дейінгі ұйымның педагог-психолог жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;

және (немесе) жоғары деңгейдегі біліктілік педагог-шебер үшін мектепке дейінгі ұйымның педагог-психолог жөніндегі нұсқаушысы лауазымындағы жұмыс өтілі – 5 жыл.

 

Кәсіби құзыреттілікті анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:

1) "педагог":

мектепке дейінгі ұйымның дене шынықтыру (жүзу) жөніндегі нұсқаушысының жалпы талаптарына сәйкес келуі тиіс;

мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен дене тәрбиесінің заманауи әдістерін қолдану;

білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

 

2) "педагог-модератор":

"педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен заманауи әдістерін қолдану;

бағдарламалық материалдың мазмұны мен құрылымын білу;

инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану;

диагностика даму деңгейін және дағдыларын әртүрлі жас топтары, қатысу әдістемелік жұмыс:

білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;

кәсіби біліктілігін арттыру;

білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау, білім беру ұйымы деңгейінде конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы.

 

3) "педагог-сарапшы":

"педагог-модераторға" қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

мектеп жасына дейінгі балалардың дене қабілеттерін дамыту диагностикасының элементтерін пайдалану, педагог-психолог дамыту ортасын құруға қатысу;

ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруда әдістемелік жұмысқа, аудан, қала деңгейіндегі іс-шараларға қатысу: педагогикалық кеңестерде сөз сөйлеу;

өзінің кәсіби біліктілігін арттыру;

ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және кәсіби дамудың басымдықтарын анықтау:

білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің тәжірибесін жинақтау, аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

4) "педагог-зерттеуші":

"педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ:

оқу бағдарламаларын, оқыту әдістемелерін әзірлеу дағдылары мен дағдыларын пайдалану;

аудандық, қалалық әдістемелік бірлестіктердің, семинарлардың, конференциялардың қызметіне қатысу;

тәлімгерлікті қолдану;

көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара әрекеттесу дағдыларына ие болу;

мектепке дейінгі жастағы балалардың педагог-психология негізінде қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану;

аудан, қала деңгейінде қызмет бағыты бойынша әдістемелік әзірлемелерінің болуы;

сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын пайдалану, тәлімгерлікті жүзеге асыру және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын айқындау, облыс/республикалық маңызы бар қалалар деңгейінде тәжірибені жинақтау.

 

5) "педагог-шебер":

"педагог-зерттеуші" біліктілігінің жалпы талаптарына, сондай-ақ:

жаңа бағдарламаларды игеру бойынша эксперименттік жұмысқа қатысу; аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмысқа белсенді қатысу; облыста, республикада тәжірибені тарату және енгізу;

авторлық бағдарламаның болуы немесе облыстық оқу-әдістемелік кеңесте және РОӘК-де мақұлдау алған, басып шығарылған бағдарламалардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болу;

тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлау, республикалық және халықаралық кәсіби конкурстарға қатысу

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

26.07.2023 ж – 02.08.2023 ж ( 02.08.2023ж. құжаттар 9.00 – 17.00-ге дейін қабылданады, түскі ас уақыты 13.00-14.00)

Қажет құжаттар:

1) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген құжаттар тізімін көрсете отырып конкурсқа қатысу туралы өтініш,; (көшіру)

2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар қызмет көрсетуінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрлық есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (жеке тұрғылықты жер мекен-жайын мен байланыс телефондарын көрсету – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

5) еңбек іс-әрекетін растаушы құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық күйі туралы анықтама (№ 21579 бойынша нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркелген);

7) психоневрологиялық ұйымнан алынған анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан алынған анықтама;

9) Ұлттық біліктілік тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ)  өткендігі сертификаты немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер біліктілік санаты туралы куәлік (бар болса);

10) Мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшылары мен педагогтерінің қызметінен босатылу, лауазымға тағайындау ережесінің 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос орынға үміткердің толтырылған бағалау парағы; (көшіру)

 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Күйші Дина көшесі 38/1

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анықтама үшін байланыстар: 27-59-11